Zarząd

Aneta Krawczyk- Prezeska
Urszula Krasnodębska-Maciuła – Członkini Zarządu
Bohdan Skrzypczak – Członek Zarządu