Szkolenia seminaria

SEMINARIA to krótkie (około 3-4 godzinne) spotkania edukacyjne poświęcone tematom ważnym dla organizacji. Przykładowe tematy, które realizujemy:
Małe dotacje w Warszawie
Jak przygotować dobrą ofertę do Miasta st. Warszawy- krok po kroku
Jak czytać sprawozdanie finansowe organizacji – dla zarządu i nie tylko
Pakiet startowy dla młodej organizacji
OPP- jak skutecznie ubiegać się o status
Nabór na seminaria każdorazowo odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w ogłoszeniu o danych wydarzeniu, opublikowanym na stronie: https://warszawa.ngo.pl/
Więcej informacji aleksandra.krawczyk@szpitalna.ngo.pl, tel.22 828 91 23.

SZKOLENIA to dłuższe, zwykle całodniowe spotkania w formule warsztatowej. Tematyka jest podyktowana cyklem życia organizacji pozarządowej i zgłaszanymi przez nie zagadnieniami.
Zaplanowaliśmy cykl 7 szkoleń, pt. Drogowskaz dla młodej organizacji, które krok po kroku, pozwolą przejść liderom/liderkom organizacji przez najważniejsze aspekty prowadzenia NGO. Organizacja może zgłosić się do udziału w całym cyklu albo na pojedyncze szkolenia.
Tematy naszych szkoleń:
Prawno- formalne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowej
Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej
Środki publiczne dla organizacji pozarządowych

Fundraising w organizacji pozarządowej

Współpraca z biznesem

Planowanie projektu społecznego

Przygotowanie wniosku o dotację do UM Warszawy

Nabór na szkolenia każdorazowo odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w ogłoszeniu o danych wydarzeniu, opublikowanym na stronie: https://warszawa.ngo.pl/