Porady i konsultacje

Federacja Organizacji Pozarządowych CENTRUM SZPITALNA udziela porad i konsultacji w zakresie:
Prawo – statut, OPP, administracja, RODO, rejestracja, prawo autorskie i wszystkie inne zagadnienia prawne, na które może się natknąć organizacja pozarządowa.
Księgowość – podstawy księgowości, obowiązki NGO, sprawozdania, działalność gospodarcza i inne pytania dotyczące księgowości.
Konsultacje ogólne – jak założyć organizację, jak wypełnić i złożyć wniosek do KRS, OPP, rozwiązanie organizacji, wnioski o dotacje i wszelkie inne trudności związane z prowadzeniem organizacji pozarządowej.
Poradnictwo specjalistyczne –porady z konkretnych dziedzin dotyczących m.in. marketing, fundraisingu itp.

Są to jedynie przykładowe tematy. W miarę możliwości postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie związane z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej.
3
Jak uzyskać poradę?
Aby uzyskać poradę zgłoś się do Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
Skontaktuj się z Infolinią SCWO:
telefonicznie: (22) 828 91 23,
mailowo: scwo@warszawa.ngo.pl,
za pomocą SMS-a: 501 979 159 (SMS służy wyłącznie do umawiania porad; prosimy nie przesyłać tą drogą całych zapytań).
4
Kto może skorzystać z konsultacji i porad SCWO?
Z usług Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych może skorzystać każda organizacja pozarządowa działające w Warszawie lub na rzecz jej mieszkańców. Zapraszamy młode, początkujące organizacje, jak i również weteranów trzeciego sektora.
Ponadto z oferty SCWO mogą skorzystać osoby, które dopiero planują rejestrację organizacji pozarządowej.
Konsultacje i porady SCWO są całkowicie bezpłatne.
5
Czym są porady i konsultacje SCWO?
Zależnie od potrzeb organizacji, jest to jedno lub więcej spotkań (online lub osobiście). Część prostszych porad jest również udzielana drogą mailową.
Porady i konsultacje są udzielane przez ekspertki oraz ekspertów SCWO oraz – w przypadku skomplikowanych zagadnień – przez ekspertów/ekspertki zewnętrzne (np. prawników) opłacanych przez SCWO.

Jeśli Twoja sprawa wiąże się z określonym terminem np. złożenia wniosku w konkursie dotacyjnym czy sprawozdania z realizacji zadania, pamiętaj, by zgłosić się odpowiednio wcześnie. Umożliwi to konsultant(k)om i doradcom/doradczyniom rzetelne zapoznanie się z dokumentacją, a Tobie – dotrzymanie terminu.

SCWO: BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I KSIĘGOWE

Porady prawne
Forma kontaktu: spotkanie online lub porady telefoniczne.

Zakres pomocy prawnej to m.in.:

 • trudności związane z rejestracją organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • zgłaszaniem zmian w statucie,
 • wyrejestrowaniem czy ubieganiem się o status OPP,
 • rzecznictwo, monitoring, dostęp do informacji publicznej,
 • prawo pracy i obowiązki organizacji jako pracodawcy,
 • stosowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • problemy związane z użytkowaniem lokalu,
 • problemy prawne w relacjach z darczyńcami,
 • współpraca z administracją.

Terminy:
w celu umówienia się na konsultację prawną zapraszam do kontaktu mailowego scwo@warszawa.ngo.pl.
W treści e-maila bardzo proszę o następujące informacje:
nazwa organizacji
imię i nazwisko
telefon do kontaktu
zakres porady

Porady księgowe
Formy kontaktów: spotkania on-line i porady telefoniczne.

Zakres pomocy księgowej to m.in:

 • podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia rachunkowości w organizacji pozarządowej (polityka rachunkowości, plan kont),
 • zasady prowadzenia dokumentacji,
 • obowiązki wobec różnych urzędów,
 • obowiązki sprawozdawcze organizacji,
 • działalność gospodarcza oraz odpłatna działalność pożytku publicznego.

Uwaga! Aby uzyskać poradę, należy każdorazowo skontaktować się z naszym biurem i umówić się na spotkanie ze specjalistą.
Zapisy prowadzi Aleksandra Krawczyk (tel.: 22 828 91 28, e-mail: aleksandra.krawczyk@szpitalna.ngo.pl)

Pełna informacja na temat oferty SCWO:
warszawa.ngo.pl/scwo.
(22) 828 91 23
scwo@warszawa.ngo.pl