Zgłoś się do warszawskiej edycji inkubatora dla organizacji pozarządowych!

 

Prowadzisz młodą organizację? Coś już robicie, ale czujesz, że działacie trochę „po omacku”? Masz pytania związane z codziennym prowadzeniem organizacji? Chcesz wymienić doświadczenia, rozwinąć i usprawnić działalność? Weź udział w Inkubatorze dla organizacji pozarządowych, realizowanym w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przez Federację Centrum Szpitalna.
 

Co to jest Inkubator dla organizacji pozarządowych SCWO?

Inkubator to szkoła zarządzania NGO dla początkujących organizacji działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. W czasie realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania organizacją i planowania jej rozwoju. Projekt jest realizowany w okresie styczeń–grudzień 2018 r. w Warszawie.

Grupa Inkubatora 2018 będzie się składać z 16-18 organizacji.

Z czego skorzysta Twoja organizacja w Inkubatorze SCWO?

Inkubator dla organizacji pozarządowych SCWO składa się z cyklu 10 szkoleń, seminariów tematycznych i specjalistycznych konsultacji dla organizacji.

1. Cykl 10 szkoleń (łącznie 20 dni szkoleniowych)

W okresie luty–grudzień 2018 r. uczestnicy i uczestniczki projektu wezmą udział w cyklu 10 szkoleń. Każde szkolenie jest dwudniowe (trwa 16 godzin), zajęcia będą odbywać się w weekendy w siedzibie Federacji Centrum Szpitalna.

 

Tematyka i terminy szkoleń:

► Ludzie w NGO – budowanie zespołu i komunikacja – 17-18 lutego

► Prawno-formalne aspekty działania NGO – 3-4 marca

► Planowanie działań organizacji pozarządowej – 14-15 kwietnia

► Tworzenie i praca metodą projektu – 12-13 maja

► Wypełnienie wniosku o dotację – 2-3 czerwiec

► Zarządzanie finansami z elementami księgowości – 30 czerwiec – 1 lipiec

► Promocja w organizacji pozarządowej – wrzesień

► Współpraca z administracją publiczną – październik

► Współpraca z biznesem – listopad

► Temat wybrany przez uczestników i uczestniczki – grudzień

Wszystkie szkolenia będą odbywać się w sobotę i niedzielę, przez doświadczony zespół trenerów i trenerek oraz specjalistów i specjalistek; z wykorzystaniem metod aktywizujących. W poszczególnych szkoleniach mogą uczestniczyć różne osoby z danej organizacji (w zależności od przydatności tematyki szkolenia).

2. Seminaria tematyczne

Seminaria to 2-3 godzinne spotkania tematyczne, podczas których są omawiane konkretne zagadnienia związane z prowadzeniem organizacji. Seminaria są organizowane w godzinach późno-popołudniowych.

3. Konsultacje specjalistyczne, w tym coaching dla organizacji

Uczestnicy i uczestniczki Inkubatora mają możliwość skorzystania z dodatkowych konsultacji w wybranych przez sobie tematach (np. podział zadań w zarządzie, wypracowanie polityki rachunkowości, strategia promocji projektu, itp.).

Kto może wziąć udział w Inkubatorze dla organizacji pozarządowych SCWO?

Inkubator jest skierowany do organizacji pozarządowych, które:

  • prowadzą działalność na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających;
  • prowadzą działalność krócej niż 3 lata i w tym czasie przeprowadziły przynajmniej jedno działanie (projekt, inicjatywę) i złożyły (nie koniecznie otrzymały) przynajmniej jeden wniosek o dotację/dofinansowanie;
  • posiadają co najmniej 2-3 osobowy zespół zaangażowany w jej działania.

Warunki udziału w Inkubatorze

  • deklaracja udziału w całym projekcie (do końca grudnia 2018 r.);
  • podpisanie umowy o współpracy;
  • zaangażowanie i współpraca.

UWAGA: warunkiem ukończenia Inkubatora jest udział w min. 7 z 10 szkoleń.

Jak się zgłosić do Inkubatora organizacji pozarządowych SCWO?

Organizacje zainteresowane udziałem w Inkubatorze SCWO prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz prosimy o przesłanie drogą elektroniczną do 04.02.2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jak wybierzemy organizacje uczestniczące w Inkubatorze SCWO 2018?

Wybór organizacji zostanie przeprowadzony w oparciu o informacje z formularza zgłoszeniowego. W zależności od liczby zgłoszeń kandydaci i kandydatki mogą zostać zaproszeni na krótkie indywidualne spotkania.

O wynikach rekrutacji planujemy powiadomić w ciągu mailowo lub telefonicznie najpóźniej do 9.02.2018 r.

15 lutego (czwartek) w godzinach popołudniowych obędzie się spotkanie otwierające Inkubator.

Ile to kosztuje?

Udział w Inkubatorze dla organizacji pozarządowych SCWO jest bezpłatny. Inkubator jest realizowany przez Federację Centrum Szpitalna w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO), współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Anetą Krawczyk: tel. (22) 828 91 28,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Opinie o Inkubatorze dla organizacji pozarządowych SCWO

Dowiedz się, co Inkubator dla organizacji pozarządowych SCWO dał uczestnikom i uczestniczkom poprzednich edycji w ich opinii:

Możliwość wieloperspektywicznego zgłębienia zagadnień dotyczących NGO. Poznanie nowych możliwości działania/rozwijania stowarzyszenia. Motywację do dalszych działań i rozwoju.

Solidne podstawy do prowadzenia fundacji i ogromne wsparcie merytoryczne osób prowadzących Inkubator i zaangażowanych w projekt. (…) Inkubator to świetne narzędzie wspierające dla każdej młodej organizacji.

Inkubator (...) jest wspaniałą okazją do poznawania się z ludźmi – ekspertami, którzy wkładają w swoją pracę wiele serca i zaangażowania oraz osoby działające w innych organizacjach. Inkubator ma przemyślany plan, trudno wymienić w nim zbędne elementy. Każde zajęcia odkrywały przed nami coś nowego, mimo że mamy już pewien bagaż własnych doświadczeń.

[Inkubator] ponownie zapalił mnie do działania. Bardzo budujące jest poznawanie środowiska organizacji pozarządowych. To daje oparcie w tych osobach, które mają większe doświadczenie i udaną działalność.

Poznałam świetnych ludzi, o społecznym sposobie myślenia; poczułam się pewniejsza, gdyż odkryłam miejsce, gdzie mogę zawsze liczyć na poradę i wsparcie fachowców ze sfery pozarządowej.

O organizatorze Inkubatora dla organizacji pozarządowych SCWO

Federacja Centrum Szpitalna istnieje od 2003 roku. Projekt Inkubator dla organizacji pozarządowych prowadzi od początku swojego istnienia. Przez kolejne lata projekt podlegał różnym modyfikacjom i przemianom, w poszukiwaniu najlepszej formuły.

Ostatnie edycje projektu, które miały miejsce w latach 2007–2017, przybrały formę kilkumiesięcznej (ściśle określonej w czasie) pracy ze stałą grupą liderów i liderek młodych organizacji pozarządowych. Uczestnicy i uczestniczki inkubatora korzystali z różnorodnych, uzupełniających się form wsparcia, dostosowanych do ich potrzeb. Były to m.in. szkolenia, seminaria, porady prawne i księgowe, konsultacje projektów społecznych, opieka merytoryczna.

We wszystkich edycjach Inkubatora wzięło udział 230 organizacji, odbyło się 136 szkoleń (w większości 2-dniowych), ponad 70 seminariów a ze wszystkich działań od początku istnienia Centrum Szpitalna skorzystało łącznie ponad 8000 organizacji.

O Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

SCWO jest kompleksowym i bezpłatnym systemem wsparcia dla organizacji działających na rzecz mieszkańców Warszawy, współfinansowanym ze środków m.st. Warszawy. Oferta SCWO obejmuje m.in. bezpłatne szkolenia dla NGO, indywidualne konsultacje dotyczące tego, jak założyć i prowadzić fundację oraz stowarzyszenie, porady księgowo-prawne, bezpłatne sale szkoleniowe dla NGO w Warszawie, webinaria oraz roczne cykle edukacyjne.

 

Więcej na temat SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.