INFORMATORIUM


Informatorium jest wspólnym działaniem Federacji Centrum Szpitalna i Stowarzyszenia Klon/Jawor. Jest to miejsce naszego pierwszego kontaktu z organizacjami szukającymi wsparcia. Na tym etapie identyfikowane są ich potrzeby i, jeśli jest to możliwe, udzielana bezpośrednia pomoc. Jeśli trzeba, organizacja (lub osoby, które są w trakcie zakładania stowarzyszenia lub fundacji) jest konsultowana z naszymi specjalistami: prawniczką Agatą Szopińską i księgowym Krzysztofem Śliwińskim. Informatorium dysponuje również aktualną wiedzą na temat innych źródeł pomocy, jaką mogą zaoferować podmioty zewnętrzne.

Z Informatorium kontaktują się organizacje pozarządowe z całej Polski, a także osoby pragnące założyć organizację, przedstawiciele mediów, biznesu, administracji rządowej i samorządowej, studenci oraz osoby prywatne szukające informacji i pomocy w rozwiązaniu swoich życiowych problemów.

W Informatorium pracuje zespół kompetentnych pracowniczek: Monika Chrzczonowicz, Aneta Krawczyk, Anna Kuć i Ewa Woldan-Jakubczyk.

Udzielane informacje dotyczą m.in.:sektora pozarządowego w Polsce,

  • aktualności w trzecim sektorze,
  • źródeł informacji o dobrych praktykach,
  • źródeł informacji o funduszach, prawie i księgowości dla organizacji pozarządowych,
  • informacji o źródłach pomocy dla osób doświadczających wykluczenia informacyjnego, z grup marginalizowanych (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, potrzebujące pomocy prawnej).

Zakres udzielanych porad to m.in.:

  • zakładanie stowarzyszenia i fundacji,
  • procedura rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (w tym pomoc w skompletowaniu wniosku rejestracyjnego),
  • zasady sprawnego prowadzenia i zarządzania organizacją,
  • procedura ubieganie się status organizacji pożytku publicznego, przywileje i obowiązki związane z tym statusem.

Informacje i porady udzielane są telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej oraz podczas wizyt osobistych.


Dowiedz się, jak skorzystać z pomocy Informatorium.